Tema: Tänk efter före – annars kan det bli dina sista ord

”Om jag sträcker mig når jag nog från den här pallen”

Vart tredje olycksfall sker i hemmet. Antalet olycksfall i hemmet har nästan fördubblats under de senaste 25 åren.» Läs mer

”Jag ser så töntig ut i hjälm”

En majoritet av de allvarliga skador som cyklister får riktas mot huvudet. En hjälm skulle skydda mot skador eller åtminstone lindra dem.» Läs mer

”Här behövs väl ingen elektriker”

Elarbeten får i regel endast utföras av fackmän inom elbranschen. En normal elanvändare får enligt författningarna utföra endast vissa små... » Läs mer

Över en miljon olyckor årligen

Årligen inträffar i Finland över en miljon olyckor som orsakar en fysisk skada, och närmare 3 000 människor dör till följd av... » Läs mer

”Ett par glas märks väl ingenstans”

Förtäring av endast ett par alkoholportioner höjer tydligt olycksfallsrisken: vid en berusningsgrad på en halv promille är olycksrisken 3–5... » Läs mer

”Nog håller den här stegen en sommar till”

Vid fallolyckor föreligger alltid en risk för en allvarlig olycka redan vid en fallhöjd som är mindre än 1 meter. Den vanligaste orsaken till... » Läs mer

”Det där klingskyddet på cirkelsågen borde repareras”

I Finland inträffar årligen drygt 100 000 olycksfall på arbetsplatserna.  De mest typiska olyckfallen på arbetsplatsen är att man snubblar... » Läs mer

”Vi tar och läser de här säkerhetsinstruktionerna senare”

I fråga om arbetssäkerheten är det viktigt att sätta sig in i hur man använder ett arbetsredskap på ett riktigt och säkert sätt och att... » Läs mer

”Ska jag hänga handduken på tork ovanför bastuaggregatet?”

Torka inte tvätt ovanför bastuaggregatet och överhuvudtaget inte i basturummet.
Försäkra dig om att ingenting antändligt blir kvar... » Läs mer

I år firades Olycksfallsdagen fredagen den 13 september. Dagens tema var förutseende.

Föreslå fler “dina sista ord” på Facebook! De bästa förslagen kan användas under framtida Olycksfallsdagar.