Tema: Nykter sommar Bättre Sommar

Nykter sommar Bättre Sommar

I år ordnas olycksdagen fredagen den 13 juni med temat Nykter sommar Bättre Sommar.

Temat betonar alkoholens... » Läs mer

I år ordnas olycksdagen fredagen den 13 juni med temat Nykter sommar Bättre Sommar.

Temat betonar alkoholens inverkan på olycksrisken.. Redan ett par portioner alkohol höjer märkbart risken för att råka ut för en olycka: med en promillehalt på 0,5 promille alkohol i blodet är olycksrisken 3 – 5 gånger större och med en promillehalt på 1,5 promille alkohol i blodet tiofalt större.