”Jag ser så töntig ut i hjälm”

En majoritet av de allvarliga skador som cyklister får riktas mot huvudet. En hjälm skulle skydda mot skador eller åtminstone lindra dem.

Följderna är allvarligare vid kollisioner mellan en cyklist och en bilist: 70 % av dödsfallen bland cyklister orsakas av olyckor mellan motorfordon och cyklister.

En majoritet av de olyckor som lett till skada är enstaka fall eller avkörningar bland cyklister.

Under de senaste fem åren har årligen i genomsnitt 20 cyklister dött och 911 skadats varje år. Av alla som omkommit i vägtrafiken var 6 % cyklister och av alla skadade11 %.

Att förutse när du cyklar:

  • Använd hjälm. Hjälmen skyddar mot huvudskador eller lindrar dem.
  • Överraska inte. Rusa vare sig fram eller kör över vägen från en plats bakom ett sikthinder eller i övrigt överraskande.
  • Visa din avsikt. Visa tecken i tid när du tänker svänga. Varna vid behov med ringklockan.
  • Iaktta den övriga trafiken. Följ vad andra tänker göra, särskilt vid korsningar.

Mer om ämnet:

Cyklistens säkerhet (Trafikskyddet)

Lämna spelrum – till fots och med cykel (pdf)