”Ska jag hänga handduken på tork ovanför bastuaggregatet?”

Torka inte tvätt ovanför bastuaggregatet och överhuvudtaget inte i basturummet.
Försäkra dig om att ingenting antändligt blir kvar nära bastuaggregatet när du börjar värma upp det.

Årligen dör cirka etthundra finländare i bränder och ettusenfemhundra hamnar på sjukhus på grund av brännskador. Antalet bränder i byggnader är årligen 18 000. I cirka tio hem uppstår en brand varje dag. Dessutom uppstår det många små bränder, som människorna själv lyckas släcka.

Bränderna skulle oftast kunna förhindras genom förutseende eftersom den vanligaste antändningsorsaken till en brand är vårdslöshet.

  • Identifiera brandriskerna hemma.
  • Hantera brandsäkert elapparater, eldstäder och ljus.
  • Anskaffa tillräckligt antal brandvarnare för hemmet och se till att de fungerar.
  • Känn till vägen till säkerheten – planera utrymningsvägarna noggrant och öva dig i att använda dem.
  • Se till att den initiala släckutrustningen är lättillgänglig och lär dig använda den.

Mer brandsäkerhetsinformation:

Brandsäkerhet (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK)

Handbok om säkerhet > Brandsäkerhet

Joka kodin palontorjuntatalkoot (på finska, SPEK och övriga aktörer inom räddningsbranschen)